CHO THUÊ SÂN KHẤU DI ĐỘNG

CHO THUÊ SÂN KHẤU DI ĐỘNG

CHO THUÊ SÂN KHẤU DI ĐỘNG

CHO THUÊ SÂN KHẤU DI ĐỘNG

“ Giới thiệu về sản phẩm âm thanh mới ”

LAPTOP + MÀN HÌNH 32IN 400K/NGÀY

04 / 08 / 2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu thuê laptop có màn hình cảm ứng ngày càng tăng cao, Công Minh Audio đã triển khai các model laptop cảm ứng phục vụ các bạn trên địa bạn thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline tư vấn: 0908 303 601